logo


Závod v Novej Bani je v skupine najlepší v hospodárení s energiou

29.01.2016

Závod v Novej Bani úspešne obhájil všetky certifikáty ISO.

Závod Nová Baňa získal cenu Energy award ako najlepší závod v skupine Knauf Insulation v riadení energií a energetickom povedomí.

Náš závod Knauf Insulation Nová Baňa dosiahol v roku 2015 mnoho úspechov a získal aj niekoľko významných ocenení. Veľmi si vážime ocenenie pre najlepší závod v skupine Knauf Insulation v riadení energií a energetickom povedomí Energy award. Ďalšou vzácnou cenou je Individual energy award za región Východnej Európy pre energy managera nášho závodu.

Tieto hodnotenia sme dosiahli viacerými opatreniami, ktoré prispeli k energetickej hospodárnosti nášho závodu. Patrí medzi ne zvýšenie využívania odpadovej vody z pôvodných 40 % na 90 % a zníženie podielu skládkovaného odpadu. Dnes končí na skládke iba 7,5 % odpadov z celkovej tvorby odpadov. V závode bol tiež inštalovaný systém na ďalšie využitie procesných odpadov do internej výroby brikiet, v súčasnosti je v testovacej prevádzke. Okrem toho sa plánuje program na zníženie emisií síry.

Dôležitým úspechom pre závod je aj úspešný recertifikačný audit ISO. Obhájili sme všetky certifikátov ISO : ISO 9001 Kvalita, ISO 14001 Environmentálny manažérsky systém, ISO 50001 Energetický manažment a OHSAS 18001 Riadenie bezpečnosti a ochrany zdravia.

Energy Award
Energyy Award 29.01.2016 Energyy Award 29.01.2016

Výrobný závod Nová Baňa - Knauf Insulation

Knauf Insulation Nová Baňa je jediným závodom na výrobu kamennej minerálnej vlny
s dlhoročnou tradíciou na Slovensku. Výroba v Novej Bani patrí do skupiny závodov Knauf Insulation na výrobu kamennej,sklenej minerálnej vlny a drevovláknitej vlny po celom svete.

Viac ...

Knauf a Knauf Insulation je jedna „rodina"

Knauf Insulation Nová Baňa je jediným závodom na výrobu kamennej minerálnej vlny na Slovensku. Výroba v Novej Bani patrí do skupiny závodov Knauf Insulation na výrobu kamennej,sklenej minerálnej vlny a drevovláknitej vlny po celom svete. Knauf Insulation je samostatnou divíziou materskej spoločnosti Knauf Group, ktorá bola založená rodinou Knauf-ocov. Značka Knauf je známa hlavne vďaka výrobe sadrokartonových riešení pre budovy.

Energetická efektívosť KNAUF Insulation

Ako vypovedajú prieskumy, 40% zo všetkých výdavkov za energie sa míňa na vykurovanie a svietenie v domácnostiach a budovách. Tepelná izolácia budov je teda najjednoduchším a finančne najefektívnejším spôsobom, ako ušetriť energiu. Výrobný závod Nová Baňa svojou produkciou a aktivitami prispieva k zatepľovaniu rodinných a bytových domov, administratívnych budov, verejných budov a tak presadzuje trend energetickej efektivity a ochrany životného prostredia.

Orientácia na zákazníka

Vieme, že náš úspech je založený na úzkom kontakte so zákazníkmi a porozumení ich skutočných potrieb. Vždy sme krok pred konkurenciou. To akí sme, čo robíme a ako to robíme - tým všetkým sa pre našich partnerov staneme neoceniteľnými.

Podnikavosť

Náš štýl práce sa vyznačuje aktivným prístupom - "uvádzame veci do pohybu". Zmestancov vedieme k praktickemu konaniu a prijimániu rychlých a smelých rozhodnutí. Náš prístup je intuitívny a vedie nás k úspechu. Našich zamestnancov povzbudzujeme vydať zo seba maximum, povzbudzujeme ich sebavedomie a pocit slobodne sa chopiť jedinečných šancí, ktoré im v spoločnosti ponúkame.

Kontakt

KNAUF INSULATION, s.r.o.
Železničný rad 24
968 14 Nová Baňa

Tel.: +421 45 68 33 116 - ústredňa
Fax.: +421 45 68 33 501

Knauf Insulation
Created by ARSYline | GRAPHIC DESIGN STUDIO | © 2011 Knauf Insulation | XHTML | SEO