logo


Integrovaná politika spoločnosti Knauf Insulation

Záväzok spoločnosti Knauf Insulation:

Neustále zlepšovanie výkonnosti v oblasti kvality produktov, životného prostredia, zdravia a bezpečnosti.

Zodpovedný energetický manažment ako súčasť environmentálnej stratégie.

Monitorovanie a kontrola využívania energie a emisií, ktoré sa v dôsledku výrobných procesov vypúšťajú do vzduchu, vody a pôdy.

Zabezpečenie plnenia minimálne príslušných zákonných požiadaviek štátov, v ktorých spoločnosť pôsobí.

Plnenie požiadaviek zákazníkov v oblasti kvality produktov a služieb a súčasné dodržiavanie príslušnej legislatívy, právnych a iných požiadaviek.

 

Ciele spoločnosti Knauf Insulation:

Zabezpečenie zdravia a bezpečnosti našich zamestnancov, zmluvných partnerov, susedov a iných osôb, na ktoré môže mať naša činnosť vplyv.

Vytváranie pozitívnej kultúry zameranej na bezpečnosť, kvalitu a pracovné prostredie v rámci prevádzok s cieľom znížiť počet nehôd, úrazov a iných strát, na ktorých má podiel správanie zamestnancov.

Podpora vývoja správnych stratégií, zákonov a predpisov a participácia na ich tvorbe.

Vývoj a poskytovanie produktov, ktoré sú bezpečné a vhodné na svoj účel.

Poskytovanie primeraných zdrojov s cieľom zabezpečiť pre zamestnancov a zmluvných partnerov adekvátne informácie, školenia a dohľad vo vzťahu k otázkam zdravia, bezpečnosti, životného prostredia a energií.

Zabezpečovanie efektívneho riadenia rizík počas navrhovania, budovania, prevádzky a údržby zariadení a výrobných procesov.

Riadiace systémy, ktoré sú integrované a v súlade so zavedenými normami v oblasti kvality, bezpečnosti, životného prostredia a energií, a používajú štruktúrovaný prístup k identifikácii spôsobov zvyšovania kvality a dosahovaniu firemných cieľov podľa toho, ako ich určilo vedenie spoločnosti.

Monitorovanie a prehodnocovanie činností, cieľov a ich zlepšovanie v oblasti bezpečnosti, zdravia, životného prostredia a energií. Zverejňovanie výročnej správy o uvedených činnostiach.

Zlepšovanie trvalej udržateľnosti výrobných prevádzok a ich procesov prostredníctvom riadenia odpadov a ich minimalizácie, navrhovaním nových výrobkov a efektívnym využívaním dopravy.

 

Výrobný závod Nová Baňa - Knauf Insulation

Knauf Insulation Nová Baňa je jediným závodom na výrobu kamennej minerálnej vlny
s dlhoročnou tradíciou na Slovensku. Výroba v Novej Bani patrí do skupiny závodov Knauf Insulation na výrobu kamennej,sklenej minerálnej vlny a drevovláknitej vlny po celom svete.

Viac ...

Knauf a Knauf Insulation je jedna „rodina"

Knauf Insulation Nová Baňa je jediným závodom na výrobu kamennej minerálnej vlny na Slovensku. Výroba v Novej Bani patrí do skupiny závodov Knauf Insulation na výrobu kamennej,sklenej minerálnej vlny a drevovláknitej vlny po celom svete. Knauf Insulation je samostatnou divíziou materskej spoločnosti Knauf Group, ktorá bola založená rodinou Knauf-ocov. Značka Knauf je známa hlavne vďaka výrobe sadrokartonových riešení pre budovy.

Energetická efektívosť KNAUF Insulation

Ako vypovedajú prieskumy, 40% zo všetkých výdavkov za energie sa míňa na vykurovanie a svietenie v domácnostiach a budovách. Tepelná izolácia budov je teda najjednoduchším a finančne najefektívnejším spôsobom, ako ušetriť energiu. Výrobný závod Nová Baňa svojou produkciou a aktivitami prispieva k zatepľovaniu rodinných a bytových domov, administratívnych budov, verejných budov a tak presadzuje trend energetickej efektivity a ochrany životného prostredia.

Orientácia na zákazníka

Vieme, že náš úspech je založený na úzkom kontakte so zákazníkmi a porozumení ich skutočných potrieb. Vždy sme krok pred konkurenciou. To akí sme, čo robíme a ako to robíme - tým všetkým sa pre našich partnerov staneme neoceniteľnými.

Podnikavosť

Náš štýl práce sa vyznačuje aktivným prístupom - "uvádzame veci do pohybu". Zmestancov vedieme k praktickemu konaniu a prijimániu rychlých a smelých rozhodnutí. Náš prístup je intuitívny a vedie nás k úspechu. Našich zamestnancov povzbudzujeme vydať zo seba maximum, povzbudzujeme ich sebavedomie a pocit slobodne sa chopiť jedinečných šancí, ktoré im v spoločnosti ponúkame.

Kontakt

KNAUF INSULATION, s.r.o.
Železničný rad 24
968 14 Nová Baňa

Tel.: +421 45 68 33 116 - ústredňa
Fax.: +421 45 68 33 501

Knauf Insulation
Created by ARSYline | GRAPHIC DESIGN STUDIO | © 2011 Knauf Insulation | XHTML | SEO