logo


Schvaľovací proces

Vykonávať práce v závode môže len schválený dodávateľ, z pohľadu dodržiavania BOZP, OPP a ochrany ŽP. Na zaradenie dodávateľa do databázy schválených dodávateľov, musí dodávateľ vyplniť dotazník a poskytnúť príslušnú dokumentáciu. Po skontrolovaní a odsúhlasení dokumentácie je dodávateľ schválený a zaradený do databázy schválených dodávateľov.

LEN SCHVÁLENÝCH DODÁVATEĽOV BUDE MOŽNÉ ANGAŽOVAŤ NA VÝKON PRÁCE V KNAUF INSULATION s.r.o.

Pri niektorých prácach bude požadované predloženie "technologického postupu", t.j. spôsobu vykonávania prác. O tom, či je to potrebné pre výkon Vašej práce, sa informujte u svojho objednávateľa.

Dokumenty na stiahnutie: Dotazník

Vyplnený formulár s príslušnou dokumentáciou posielajte, prosím, na emailovú adresu: bozp@knaufinsulation.com, alebo poštou na adresu spoločnosti.

Schválení dodavatelia
Schválení dodavatelia 17.01.2012 Schválení dodavatelia 17.01.2012 Schválení dodavatelia 17.01.2012 Schválení dodavatelia 17.01.2012 Schválení dodavatelia 17.01.2012

Súbory na stiahnutie

Dodávatelia - Podmienky prác v závode

Výrobný závod Nová Baňa - Knauf Insulation

Knauf Insulation Nová Baňa je jediným závodom na výrobu kamennej minerálnej vlny
s dlhoročnou tradíciou na Slovensku. Výroba v Novej Bani patrí do skupiny závodov Knauf Insulation na výrobu kamennej,sklenej minerálnej vlny a drevovláknitej vlny po celom svete.

Viac ...

Knauf a Knauf Insulation je jedna „rodina"

Knauf Insulation Nová Baňa je jediným závodom na výrobu kamennej minerálnej vlny na Slovensku. Výroba v Novej Bani patrí do skupiny závodov Knauf Insulation na výrobu kamennej,sklenej minerálnej vlny a drevovláknitej vlny po celom svete. Knauf Insulation je samostatnou divíziou materskej spoločnosti Knauf Group, ktorá bola založená rodinou Knauf-ocov. Značka Knauf je známa hlavne vďaka výrobe sadrokartonových riešení pre budovy.

Energetická efektívosť KNAUF Insulation

Ako vypovedajú prieskumy, 40% zo všetkých výdavkov za energie sa míňa na vykurovanie a svietenie v domácnostiach a budovách. Tepelná izolácia budov je teda najjednoduchším a finančne najefektívnejším spôsobom, ako ušetriť energiu. Výrobný závod Nová Baňa svojou produkciou a aktivitami prispieva k zatepľovaniu rodinných a bytových domov, administratívnych budov, verejných budov a tak presadzuje trend energetickej efektivity a ochrany životného prostredia.

Orientácia na zákazníka

Vieme, že náš úspech je založený na úzkom kontakte so zákazníkmi a porozumení ich skutočných potrieb. Vždy sme krok pred konkurenciou. To akí sme, čo robíme a ako to robíme - tým všetkým sa pre našich partnerov staneme neoceniteľnými.

Podnikavosť

Náš štýl práce sa vyznačuje aktivným prístupom - "uvádzame veci do pohybu". Zmestancov vedieme k praktickemu konaniu a prijimániu rychlých a smelých rozhodnutí. Náš prístup je intuitívny a vedie nás k úspechu. Našich zamestnancov povzbudzujeme vydať zo seba maximum, povzbudzujeme ich sebavedomie a pocit slobodne sa chopiť jedinečných šancí, ktoré im v spoločnosti ponúkame.

Kontakt

KNAUF INSULATION, s.r.o.
Železničný rad 24
968 14 Nová Baňa

Tel.: +421 45 68 33 116 - ústredňa
Fax.: +421 45 68 33 501

Knauf Insulation
Created by ARSYline | GRAPHIC DESIGN STUDIO | © 2011 Knauf Insulation | XHTML | SEO