logo


Sociálny program

Predpokladom úspešnosti každého podniku sú spokojní zamestnanci. Naša spoločnosť ponúka atraktívny sociálny program. Ten umožňuje našim zamestnancom vybrať si zo širokej škály benefitov z oblasti regenerácie pracovnej sily, kultúrnych a športových podujatí. Všetky benefity sú zakotvené v kolektívnej zmluve, ktorú uzatvára raz ročne vedenie závodu s odborovou organizáciou.

Príspevky na regeneráciu pracovnej sily

Rekondičné pobyty:

Rekondičné pobyty sa poskytujú pre zamestnancov zaradených do III. a IV. rizikovej kategórie

Príspevok na kultúrne športove podujatia

Príspevok na detskú rekreáciu

Ďalšie príspevky a odmeny:

Príspevok pri uzavretí manželstva zamestnanca

Príspevok pri narodení dieťaťa

Podpora pri úmrtí zamestnanca

Príspevok pri životnom jubileu

Príspevok pri pracovnom jubileu

Odmena pri prvom odchode do starobného alebo invalidného dôchodku

Odmena za odpracované roky

Odmena za dosiahnutý hospodársky výsledok

Príspevok bezplatným darcom krvi

Pitný režim

Zdravotná starostlivosť

Zamestnávateľ v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou zabezpečuje preventívne lekárske prehliadky

Ďalšie služby

Ubytovanie

Pre zamestnancov je k dispozícii ubytovňa v blízkosti závodu.

Stravovanie

Stravovanie je zabezpečené na všetky pracovné zmeny. Na výber sú štyri jedlá a jedno jedlo racionálnej výživy. Platba za stravu je bezhotovostná, prostredníctvom čipovej karty ako zrážka zo mzdy.

Súbory na stiahnutie

| 0 kB
| 0 kB
| 0 kB
| 0 kB
| 0 kB
| 0 kB
| 0 kB
0 kB

Výrobný závod Nová Baňa - Knauf Insulation

Knauf Insulation Nová Baňa je jediným závodom na výrobu kamennej minerálnej vlny
s dlhoročnou tradíciou na Slovensku. Výroba v Novej Bani patrí do skupiny závodov Knauf Insulation na výrobu kamennej,sklenej minerálnej vlny a drevovláknitej vlny po celom svete.

Viac ...

Knauf a Knauf Insulation je jedna „rodina"

Knauf Insulation Nová Baňa je jediným závodom na výrobu kamennej minerálnej vlny na Slovensku. Výroba v Novej Bani patrí do skupiny závodov Knauf Insulation na výrobu kamennej,sklenej minerálnej vlny a drevovláknitej vlny po celom svete. Knauf Insulation je samostatnou divíziou materskej spoločnosti Knauf Group, ktorá bola založená rodinou Knauf-ocov. Značka Knauf je známa hlavne vďaka výrobe sadrokartonových riešení pre budovy.

Energetická efektívosť KNAUF Insulation

Ako vypovedajú prieskumy, 40% zo všetkých výdavkov za energie sa míňa na vykurovanie a svietenie v domácnostiach a budovách. Tepelná izolácia budov je teda najjednoduchším a finančne najefektívnejším spôsobom, ako ušetriť energiu. Výrobný závod Nová Baňa svojou produkciou a aktivitami prispieva k zatepľovaniu rodinných a bytových domov, administratívnych budov, verejných budov a tak presadzuje trend energetickej efektivity a ochrany životného prostredia.

Orientácia na zákazníka

Vieme, že náš úspech je založený na úzkom kontakte so zákazníkmi a porozumení ich skutočných potrieb. Vždy sme krok pred konkurenciou. To akí sme, čo robíme a ako to robíme - tým všetkým sa pre našich partnerov staneme neoceniteľnými.

Podnikavosť

Náš štýl práce sa vyznačuje aktivným prístupom - "uvádzame veci do pohybu". Zmestancov vedieme k praktickemu konaniu a prijimániu rychlých a smelých rozhodnutí. Náš prístup je intuitívny a vedie nás k úspechu. Našich zamestnancov povzbudzujeme vydať zo seba maximum, povzbudzujeme ich sebavedomie a pocit slobodne sa chopiť jedinečných šancí, ktoré im v spoločnosti ponúkame.

Kontakt

KNAUF INSULATION, s.r.o.
Železničný rad 24
968 14 Nová Baňa

Tel.: +421 45 68 33 116 - ústredňa
Fax.: +421 45 68 33 501

Knauf Insulation
Created by ARSYline | GRAPHIC DESIGN STUDIO | © 2011 Knauf Insulation | XHTML | SEO