logo


Trvalo udržateľný rozvoj

Trvalo udržateľný rozvoj nie je novým pojmom, ale v súčanosti sa čoraz viac spomína. Tento trend je nezvratný a tak by sme si mali uvedomiť, čo pre nás znamená. Predstavuje rozvoj, ktorý umožní naplnenie potrieb súčasným generáciám bez toho, aby bola ohrozená možnosť naplnenia potrieb budúcich generácií, našich detí.
 


Pri súčasnom tempe využívania prírodných zdrojov budeme podľa rôznych odhadov čoskoro potrebovať viac ako jednu planétu. Ako spoločnosť sme si zvykli na určitý komfort a nie sme príliš ochotní z neho zľaviť, ale už približne 30 rokov žijeme „na dlh“. Musíme teda vymyslieť spôsoby, ako si úroveň životného štýlu, pokiaľ je to možné, zachováme, ale pritom dramaticky znížime naše negatívne dopady na životné prostredie.


Trvalo udržateľná výstavba by mala zosúladiť tri kritériá :

  • ekologické - požiadavky životného prostredia (energia, materiály, emisie, voda, pôda);
  • sociálne - požiadavky spoločnosti (bezpečnosť stavieb, kvalita života, kultúra - ochrana kultúrnych pamiatok);
  • ekonomické - požiadavky ekonomiky (náklady na realizáciu, prevádzkové náklady, životnosť, podpora miestnej ekonomiky).

 

Nemôžeme úplne prestať využívať prírodné zdroje ani zastaviť priemyselnú činnosť, akékoľvek emisie a dopravu, musíme však zvoliť vhodnú mieru obmedzení, aby nedošlo k úplnej devastácii životného prostredia. Udržateľnosť je teda o uvažovaní nad vecami v širšom kontexte, vyvažovaní záujmov a nachádzaní kompromisov.

Je všeobecne známe, že budovy spotrebujú asi 40 % celkovej energie na svete, viac ako priemysel a doprava. Významnou mierou sa podieľajú tiež za emisie CO2 a lokálnych znečisťujúcich látok. Zároveň vieme, že úsporné či zelené budovy sú prínosné nielen z globálneho pohľadu, ale aj z hľadiska jednotlivých krajín a regiónov. Tieto fakty si uvedomujú aj vlády na celom svete a v EÚ sa zavádzajú prísne nové štandardy pre nové budovy zahrnuté v Smernici o energetickej náročnosti budov, ktorá bola prijatá v roku 2010. V súčasnosti prebieha jej transpozícia do legislatív členských štátov, teda aj na Slovensku. Knauf Insulation podporuje európske požiadavky, podľa ktorých by mali byť nové budovy od roku 2020 takmer nulové. K energetickej hospodárnosti prispievame tiež zavádzaním certifikačných systémov, ktoré dokážu hodnotiť mieru udržateľnosti materiálov a budov.

Súbory na stiahnutie

Výrobný závod Nová Baňa - Knauf Insulation

Knauf Insulation Nová Baňa je jediným závodom na výrobu kamennej minerálnej vlny
s dlhoročnou tradíciou na Slovensku. Výroba v Novej Bani patrí do skupiny závodov Knauf Insulation na výrobu kamennej,sklenej minerálnej vlny a drevovláknitej vlny po celom svete.

Viac ...

Knauf a Knauf Insulation je jedna „rodina"

Knauf Insulation Nová Baňa je jediným závodom na výrobu kamennej minerálnej vlny na Slovensku. Výroba v Novej Bani patrí do skupiny závodov Knauf Insulation na výrobu kamennej,sklenej minerálnej vlny a drevovláknitej vlny po celom svete. Knauf Insulation je samostatnou divíziou materskej spoločnosti Knauf Group, ktorá bola založená rodinou Knauf-ocov. Značka Knauf je známa hlavne vďaka výrobe sadrokartonových riešení pre budovy.

Energetická efektívosť KNAUF Insulation

Ako vypovedajú prieskumy, 40% zo všetkých výdavkov za energie sa míňa na vykurovanie a svietenie v domácnostiach a budovách. Tepelná izolácia budov je teda najjednoduchším a finančne najefektívnejším spôsobom, ako ušetriť energiu. Výrobný závod Nová Baňa svojou produkciou a aktivitami prispieva k zatepľovaniu rodinných a bytových domov, administratívnych budov, verejných budov a tak presadzuje trend energetickej efektivity a ochrany životného prostredia.

Orientácia na zákazníka

Vieme, že náš úspech je založený na úzkom kontakte so zákazníkmi a porozumení ich skutočných potrieb. Vždy sme krok pred konkurenciou. To akí sme, čo robíme a ako to robíme - tým všetkým sa pre našich partnerov staneme neoceniteľnými.

Podnikavosť

Náš štýl práce sa vyznačuje aktivným prístupom - "uvádzame veci do pohybu". Zmestancov vedieme k praktickemu konaniu a prijimániu rychlých a smelých rozhodnutí. Náš prístup je intuitívny a vedie nás k úspechu. Našich zamestnancov povzbudzujeme vydať zo seba maximum, povzbudzujeme ich sebavedomie a pocit slobodne sa chopiť jedinečných šancí, ktoré im v spoločnosti ponúkame.

Kontakt

KNAUF INSULATION, s.r.o.
Železničný rad 24
968 14 Nová Baňa

Tel.: +421 45 68 33 116 - ústredňa
Fax.: +421 45 68 33 501

Knauf Insulation
Created by ARSYline | GRAPHIC DESIGN STUDIO | © 2011 Knauf Insulation | XHTML | SEO