logo


Výskum možností zásadného zvýšenia životnosti rozvlákňovacích kotúčov v spoločnosti Knauf Insulation

 Zapojili sme sa do projektu s podporou Európskeho fondu regionálneho rozvoja

Investícia do Vašej budúcnosti

Projekt bol spolufinancovaný z ERDFNázov projektu: Výskum možností zásadného zvýšenia životnosti rozvlákňovacích kotúčov v spoločnosti Knauf Insulation

Miesto realizácie projektu: Železničný rad 24, 96814 Nová Baňa

Stručný opis projektu:

Predmetom projektu bol výskum materiálových a technologických možností zvýšenia životnosti rozvlákňovacích kotúčov, ktorý viedol k:

  • získaniu zásadných poznatkov v oblasti tvrdonávarových materiálov pre činné plochy rozvlákňovacích kotúčov
  • zvýšeniu odolnosti rozvlákňovacích kotúčov voči opotrebeniu prostredníctvom aplikácie tvrdonávarov
  • overeniu možností aplikácie technológie hodnotenia on-line degradácie rozvlákňovacích kotúčov priamo vo výrobe

 

Názov prijímateľa: Knauf Insulation, s.r.o.

Sídlo prijímateľa: Železničný rad 24, 96814 Nová Baňa

Dátum začatia realizácie projektu: 01.03.2012

Dátum skončenia realizácie projektu: 28.02.2015

Linky: www.siea.sk, www.mhsr.sk

Výška poskytnutého príspevku: 590 990,83 €

 

Súbory na stiahnutie

| 0 kB
| 0 kB
| 0 kB
| 0 kB
| 0 kB
| 0 kB
0 kB

Výrobný závod Nová Baňa - Knauf Insulation

Knauf Insulation Nová Baňa je jediným závodom na výrobu kamennej minerálnej vlny
s dlhoročnou tradíciou na Slovensku. Výroba v Novej Bani patrí do skupiny závodov Knauf Insulation na výrobu kamennej,sklenej minerálnej vlny a drevovláknitej vlny po celom svete.

Viac ...

Knauf a Knauf Insulation je jedna „rodina"

Knauf Insulation Nová Baňa je jediným závodom na výrobu kamennej minerálnej vlny na Slovensku. Výroba v Novej Bani patrí do skupiny závodov Knauf Insulation na výrobu kamennej,sklenej minerálnej vlny a drevovláknitej vlny po celom svete. Knauf Insulation je samostatnou divíziou materskej spoločnosti Knauf Group, ktorá bola založená rodinou Knauf-ocov. Značka Knauf je známa hlavne vďaka výrobe sadrokartonových riešení pre budovy.

Energetická efektívosť KNAUF Insulation

Ako vypovedajú prieskumy, 40% zo všetkých výdavkov za energie sa míňa na vykurovanie a svietenie v domácnostiach a budovách. Tepelná izolácia budov je teda najjednoduchším a finančne najefektívnejším spôsobom, ako ušetriť energiu. Výrobný závod Nová Baňa svojou produkciou a aktivitami prispieva k zatepľovaniu rodinných a bytových domov, administratívnych budov, verejných budov a tak presadzuje trend energetickej efektivity a ochrany životného prostredia.

Orientácia na zákazníka

Vieme, že náš úspech je založený na úzkom kontakte so zákazníkmi a porozumení ich skutočných potrieb. Vždy sme krok pred konkurenciou. To akí sme, čo robíme a ako to robíme - tým všetkým sa pre našich partnerov staneme neoceniteľnými.

Podnikavosť

Náš štýl práce sa vyznačuje aktivným prístupom - "uvádzame veci do pohybu". Zmestancov vedieme k praktickemu konaniu a prijimániu rychlých a smelých rozhodnutí. Náš prístup je intuitívny a vedie nás k úspechu. Našich zamestnancov povzbudzujeme vydať zo seba maximum, povzbudzujeme ich sebavedomie a pocit slobodne sa chopiť jedinečných šancí, ktoré im v spoločnosti ponúkame.

Kontakt

KNAUF INSULATION, s.r.o.
Železničný rad 24
968 14 Nová Baňa

Tel.: +421 45 68 33 116 - ústredňa
Fax.: +421 45 68 33 501

Knauf Insulation
Created by ARSYline | GRAPHIC DESIGN STUDIO | © 2011 Knauf Insulation | XHTML | SEO