logo


Vzdelávanie zamestnancov

Uvedomujeme si, že vzdelávanie a rozvoj zamestnancov je cesta k úspechu, napĺňaniu strategických cieľov, inováciám a trvalej udržateľnosti našej spoločnosti. Našim cieľom je, aby zamestnanci mali rozvinuté kompetencie potrebné pre úspešné zvládanie úloh na ich pracovnej pozícii. Na začiatku každého roka je pripravený a v priebehu roka realizovaný plán vzdelávania, ktorý zohľadňuje pracovné zaradenie, špecializáciu, absolvované školenia a tiež individuálne potreby zamestnancov.

Ponúkame široké spektrum povinných, odborných, manažérskych školení, rozvoj mäkkých zručností, jazykové kurzy, ako aj školenia z oblasti kvality a BOZP, OPP a životného prostredia. Zamestnancov vzdelávame podľa potrieb ich vykonávaných činností a úloh v súlade s cieľmi spoločnosti. Kľúčom k úspechu je predovšetkým tímová práca všetkých našich zamestnancov. Vzdelávanie zabezpečujeme v spolupráci s externými vzdelávacími spoločnosťami doma alebo v zahraničí, ako aj prostredníctvom našich interných lektorov.

 

Výrobný závod Nová Baňa - Knauf Insulation

Knauf Insulation Nová Baňa je jediným závodom na výrobu kamennej minerálnej vlny
s dlhoročnou tradíciou na Slovensku. Výroba v Novej Bani patrí do skupiny závodov Knauf Insulation na výrobu kamennej,sklenej minerálnej vlny a drevovláknitej vlny po celom svete.

Viac ...

Knauf a Knauf Insulation je jedna „rodina"

Knauf Insulation Nová Baňa je jediným závodom na výrobu kamennej minerálnej vlny na Slovensku. Výroba v Novej Bani patrí do skupiny závodov Knauf Insulation na výrobu kamennej,sklenej minerálnej vlny a drevovláknitej vlny po celom svete. Knauf Insulation je samostatnou divíziou materskej spoločnosti Knauf Group, ktorá bola založená rodinou Knauf-ocov. Značka Knauf je známa hlavne vďaka výrobe sadrokartonových riešení pre budovy.

Energetická efektívosť KNAUF Insulation

Ako vypovedajú prieskumy, 40% zo všetkých výdavkov za energie sa míňa na vykurovanie a svietenie v domácnostiach a budovách. Tepelná izolácia budov je teda najjednoduchším a finančne najefektívnejším spôsobom, ako ušetriť energiu. Výrobný závod Nová Baňa svojou produkciou a aktivitami prispieva k zatepľovaniu rodinných a bytových domov, administratívnych budov, verejných budov a tak presadzuje trend energetickej efektivity a ochrany životného prostredia.

Orientácia na zákazníka

Vieme, že náš úspech je založený na úzkom kontakte so zákazníkmi a porozumení ich skutočných potrieb. Vždy sme krok pred konkurenciou. To akí sme, čo robíme a ako to robíme - tým všetkým sa pre našich partnerov staneme neoceniteľnými.

Podnikavosť

Náš štýl práce sa vyznačuje aktivným prístupom - "uvádzame veci do pohybu". Zmestancov vedieme k praktickemu konaniu a prijimániu rychlých a smelých rozhodnutí. Náš prístup je intuitívny a vedie nás k úspechu. Našich zamestnancov povzbudzujeme vydať zo seba maximum, povzbudzujeme ich sebavedomie a pocit slobodne sa chopiť jedinečných šancí, ktoré im v spoločnosti ponúkame.

Kontakt

KNAUF INSULATION, s.r.o.
Železničný rad 24
968 14 Nová Baňa

Tel.: +421 45 68 33 116 - ústredňa
Fax.: +421 45 68 33 501

Knauf Insulation
Created by ARSYline | GRAPHIC DESIGN STUDIO | © 2011 Knauf Insulation | XHTML | SEO